Úvodní strana Úvodní strana Facebook
V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ NEBUDE ZAHÁJEN KURZ sk. B
Možnost jízdy v Ostravě (+200Kč)
OBČERSTVENÍ a WI-FI ZDARMA
U NÁS NEPLATÍTE ZA OPRAVNOU ZKOUŠKU Z TESTŮ
DÁRKOVÉ POUKAZY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY AUTOŠKOLY

Pro úspěšné zvládnutí nejen závěrečné zkoušky, ale i následnou řidičskou činnost autoškola dle zákona č. 247/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů zajistí:

TEORETICKÁ VÝUKA
ZÁKLADNÍ VÝUKA INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
předpisy o provozu vozidel 18 hod. 5 hod.
ovládání a údržba vozidla 2 hod. 1 hod.
teorie a zásady bezpečné jízdy 10 hod. 3 hod.
zdravotní příprava 2 hod. 1 hod.
opakování, přezkoušení 4 hod. 1 hod.
PRAKTICKÝ VÝCVIK
výcvik v řízení vozidla 28 hod. 28 hod.
praktická údržba vozidla 2 hod. 2 hod.
zdravotní příprava 4 hod. 4 hod.

 • Vyučovací hodina trvá 45 minut
 • Výcvik v řízení vozidla nesmí trvat déle než 2 vyučovací hodiny denně
 • Před zahájením výuky a výcviku je žák povinen předložit průkazku, v níž jsou průběžně prováděny záznamy o účasti. Bez předložení průkazky nelze uskutečnit výcvik
 • Žák při výcviku kromě průkazky musí mít občanský průkaz a vhodnou obuv
 • Pokud má žák naplánovanou jízdu a neomluví se 12 hod. před jízdou, uhradí 200 Kč za neuskutečněný výcvik. Učitel čeká 15 min. na smluveném místě, poté odjíždí
 • Po ukončení kurzu žák odevzdá průkazku autoškole a podpisem potvrdí plný rozsah výuky a výcviku
 • Kurzovné lze uhradit na splátky. 1/2 kurzovného musí být uhrazena na začátku kurzu, zbývající část do poloviny výcviku (t.j. do 7 jízdy).
 • Ke zkoušce je žák přihlášen po kladném výsledku celkového přezkoušení. Městský úřad do 15-ti dnů přidělí termín zkoušky (zákon č. 247/2000 Sb. § 32 odst.3)
 • V den zkoušky žák předloží občanský průkaz, řidičský průkaz (pokud jej vlastní) a dostaví se v určenou hodinu na místo zkoušky (Městský úřad Valašské Meziříčí, Zašovská ulice)
 • Pokud byl žák u některé zkoušky neúspěšný, přihlásí se na tiskopise autoškoly k opakované zkoušce. Opakovanou zkoušku lze vykonat nejdříve po 5-ti pracovních dnech, nejdéle však do 1/2 roku. Jinak je nutno absolvovat celý kurz znovu.


Povinnosti autoškoly:
 • zajistit plnohodnotnou výuku a výcvik v rámci učebních osnov v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb.
 • za škodu vzniklou při výcviku s vozidly a ostatním majetkem zodpovídá autoškola